Centrum Handlowo Rozrywkowe MANUFAKTURA w Łodzi

 

Termin realizacji:
2002 - 2006

Dane techniczne obiektu:

 
   Powierzchnia terenu:270 000 m2
  Powierzchnia użytkowa zmodernizowana:90 000 m2
  Powierzchnia użytkowa nowopowstała:95 000 m2
  Powierzchnia dróg i placów:145 000 m2
Wartość koordynowanych prac:
59 000 000,00 PLN

Zakres koordynowanych prac:
- roboty ziemne 
- wyburzenie starych fundamentów i kanałów
- platforma pod budynek hipermarketu
- przebudowa miejskiego kolektora ogólnospławnego – kanał rzeki Łódki 
- kanalizacja sanitarna i deszczowa 
- instalacje wodociągowe i hydrantowe 
- kanalizacja dla instalacji NN, oświetlenia, słaboprądowej i telefonicznej
- instalacja gazowaMasz pytanie?

Zadzwoń: 607 251 195