Zakład Raisio Polska Foods w Karczewie

 

Termin realizacji:
 04.2006 – 02.2007
Dane techniczne obiektu:
 
 Powierzchnia użytkowa zmodernizowana: 1 200 m2
 Powierzchnia użytkowa nowopowstała: 2 100 m2
 Powierzchnia dróg i placów: 6 000 m2
Wartość inwestycji:
 8 000 000,00 PLN

Zakres koordynowanych prac:
- wyburzenie istniejącej hali magazynowej
- rozbiórka nawierzchni dróg i parkingów
- budowa hali magazynowej z częścią techniczną
- modernizacja istniejących pomieszczeń
- przebudowa kanalizacji technologicznej (przy zapewnieniu ciągłości produkcji)
- przebudowa sieci wodociągowej-hydrantowej
- instalacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej z przyłączami do sieci miejskich
- nowe drogi i place manewrowe
- budowa stacji gazów technicznychMasz pytanie?

Zadzwoń: 607 251 195