Centrum Logistyczne VARASTO w Karpinie

 

Termin realizacji:
04.2007-05.2008

Dane techniczne obiektu:

 
   Powierzchnia terenu:60 000 m2
  Powierzchnia użytkowa:6 700 m2
  Powierzchnia dróg i placów:15 000 m2
Wartość koordynowanych prac:
16 500 000,00 PLN

Zakres koordynowanych prac:
- budowa hali magazynowej z częścią biurową
 
- budynek socjalny dla kierowców
- instalacja wodociągowa i hydrantowa ze studnią głębinową i zbiornikiem pożarowym
- instalacja kanalizacji ze zbiornikiem bezodpływowym i zbiornikiem retencyjnym wody deszczowej
 
- przyłącze gazu z kotłownią
 
- drogi dojazdowe i place manewrowe Masz pytanie?

Zadzwoń: 607 251 195